• logo
  • logo
Kunnat

Haussa vuoden varhaiskasvatuskunta – täyttääkö kuntasi nämä neljä kriteeriä?

16.04.2019 - 08.00 Uutinen
Kuvituskuva

Lastentarhanopettajaliitto myöntää syksyllä tunnustuksen kunnalle, joka täyttää neljä kriteeriä. Ehdotuksia tunnustuksen saajaksi voi lähettää 30 huhtikuuta asti.

Lastentarhanopettajaliitto myöntää tänä vuonna ensimmäistä kertaa Vuoden varhaiskasvatuskunta -tunnustuksen. 

– Tunnustuksella haluamme kannustaa kuntia kehittämään varhaiskasvatusta lapsen oikeutena siten, että pienimmätkin kuntalaiset saavat mahdollisimman hyvät eväät elämään, Lastentarhanopettajaliiton puheenjohtaja Anitta Pakanen sanoo.

Ehdotuksia tunnustuksen saavaksi kunnaksi voi lähettää 30. huhtikuuta 2019 asti. Tunnustuksen saaja julkistetaan Lahdessa pidettävillä Valtakunnallisilla lastentarhanopettajapäivillä 22. syyskuuta.

Ehdotuksensa voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen lastentarha@lastentarha.fi. Ehdotus pääsee mukaan, kun viestin otsikoksi kirjoittaa Vakakunta 2019. 

– Kannustamme kaikkia ehdottamaan kuntaa, joka täyttää neljä tunnustuksen saajalle asettamaamme kriteeriä, Pakanen sanoo.

 

Nämä neljä kriteeriä vuoden varhaiskasvatuskunnan pitää täyttää

  1. Lapsivaikutusten arviointi tehdään kaikessa lapsia koskevassa päätöksenteossa
  2. Seuraavia varhaiskasvatuslain säädäntömuutoksia (2016) ei ole otettu käyttöön: Lapsen oikeutta laajennettuun varhaiskasvatukseen ei ole rajattu tai rajaus on peruttu, lapsiryhmän kokoa ei ole kasvatettu, vaan suhdelukuasetus 1:7 on säilytetty
  3. Varhaiskasvatus on kunnan julkinen palvelu, jota yksityinen palveluntarjoaja täydentää
  4. Varhaiskasvatustyön pedagoginen arviointi on käynnistetty

 

Tätä on työ varhaiskasvatuksen opettajana

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajan tehtävänä on tukea ja edistää lasten kasvua, oppimista ja osaamisen kehittymistä. Työskentely edellyttää vankkaa kasvatuksen, varhaisen kehityksen ja oppimisen sekä varhaispedagogiikan asiantuntemusta.

Lue lisää varhaiskasvatuksen opettajan työstä!

Jaa

 

Lastentarhanopettaja on nyt varhaiskasvatuksen opettaja

Varhaiskasvatuksen tehtävänimikkeet muuttuivat syyskuussa 2018 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain myötä. Laissa säädetään varhaiskasvatuksen opettajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan, varhaiskasvatuksen sosionomin, varhaiskasvatuksen lastenhoitajan ja päiväkodin johtajan kelpoisuuksista.