• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ:n ratkaisuehdotukset: Näin tasa-arvorahoituksella voidaan ehkäistä eriarvoistumista

06.09.2023 - 08.00 Näkemys
Kuvituskuva

Tasa-arvorahan avulla voidaan muun muassa ehkäistä syrjäytymistä ja eriarvoistumista. OAJ kokosi ehdotuksensa siitä, miten tässä voitaisiin onnistua.

Tasa-arvorahoitus säädettiin edellisellä hallituskaudella pysyväksi osaksi koulutusjärjestelmäämme, ja se koskee varhaiskasvatusta sekä esi- ja perusopetusta. Tasa-arvorahoituksella on tärkeä tehtävä: sillä pyritään vahvistamaan koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä pysäyttämään eriarvoistumiskehitystä. Tutkimusten mukaan koulutuksellista tasa-arvoa edistävällä rahoituksella onkin positiivinen vaikutus oppilaiden ja opiskelijoiden opinnoissa etenemiseen.

Koulutuksellista tasa-arvoa edistävällä rahoituksella on positiivinen vaikutus oppilaiden ja opiskelijoiden opinnoissa etenemiseen.

Tasa-arvorahaa on suunnattu erityisesti alueille, joilla perheiden sosioekonominen tilanne voi altistaa heikommille oppimistuloksille. Rahoituksen turvin lapset ja nuoret saavat kasvatusta ja opetusta pienemmissä ryhmissä, sillä opettajia voidaan palkata enemmän. Näin opetus voidaan kohdentaa paremmin juuri oppijan henkilökohtaisiin tarpeisiin.

Lisätuki auttaa merkittävästi esimerkiksi ehkäisemään syrjäytymistä ja edistää sitä, että lapsi ja nuori pystyy parhaimpaansa koko koulutuspolullaan ja elämässään.

Kohti vaikuttavaa ja pitkäjänteistä tasa-arvorahoitusta – OAJ:n ehdotukset

Hallitusohjelmassa linjattiin tasa-arvorahan tason vakiinnuttamisesta. Tässä OAJ:n ehdotukset siitä, miten tasa-arvorahoituksella onnistutaan ehkäisemään eriarvoistumista.

1. Riittävä ja pysyvä rahoitus

OAJ ehdottaa, että valtion budjettiin varataan vuosittain 65 miljoonaa euroa tasa-arvorahaa. Summa vastaisi liki 1 000 opettajan palkkaamista perusopetukseen tai noin 1 300 varhaiskasvatuksen opettajan palkkaamista varhaiskasvatukseen.

Määrän lisäksi tärkeää on se, että rahoitustaso vakiinnutetaan ja sitä voidaan hakea kerralla neljäksi vuodeksi. Vain siten varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjät pystyvät suunnittelemaan ja kehittämään toimintaansa pitkäkestoisesti.

2. Kriteereihin pysyvyyttä

OAJ pitää tärkeänä, että rahoituksen myöntämisen kriteerit ovat samat kuin vuosina 2021–2022. Avustukselle ei siis tarvitse keksiä uusia käyttötarkoituksia, vaan se tulisi kohdentaa suoraan opetukseen ja oppimisen tukeen eli päiväkotien ja koulujen arjessa toimivien kelpoisten opettajien määrään.

OAJ otti kantaa vuoden 2021–2022 valtion tasa-arvorahoituksen saamisen perusteisiin Oikeus oppia -työryhmässä. OAJ:n näkemyksen mukaan tärkeinä indikaattoreina avustuksen saamiseksi olivat huoltajien koulutustaso, työttömyys, alueen vieraskielisten osuus, lasten ja nuorten määrä maksuttomassa varhaiskasvatuksessa ja kouluissa sekä varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen käytetyt resurssit.

3. Vaikuttavuus seurantaan

Jotta rahoituksen vaikuttavuutta pystytään arvioimaan, rahan käyttöä pitää seurata.

Budjettiriihi lähestyy – OAJ:n koonti siitä, mitä on lupa odottaa