• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ:n viestit puoliväliriiheen: Opettajien ja esihenkilöiden uupuminen edellyttää toimia, koulutuksen rahoitus saatava kasvu-uralle

17.03.2021 - 13.00 Näkemys
Kuvituskuva

Pitkittynyt poikkeustilanne on kiristänyt opettajien ja esihenkilöiden jaksamisen äärirajoille. OAJ odottaa huhtikuun puoliväliriihestä päätöksiä, joilla työssäjaksamista voidaan tukea ja parantaa.

Maan hallitus kokoontuu hallituskauden puolivälissä 21.–22.4. niin sanottuun puoliväliriiheen, jonka yhteydessä päätetään myös tulevien vuosien budjettikehysten suurista linjoista. Myös hallitusohjelmaa on mahdollista tarkastella uudelleen.

OAJ vaatii riihestä selkeitä linjauksia opettajien jaksamisen tueksi. Lisäksi koulutuksen rahoitus on saatava tulevina vuosina pysyvästi kasvu-uralle.

Kertaluonteiset rahat eivät riitä, perusrahoitusta vahvistettava

Vaikka hallitusohjelma sisältää merkittäviä panostuksia varhaiskasvatukseen ja koulutukseen, Suomi on jäänyt selkeästi jälkeen pohjoismaisesta tasosta.

Useimmat hallituksen määrärahalisäykset ovat kertaluonteisia. OAJ vaatii kuitenkin pysyviä lisäyksiä perusrahoitukseen. Mittari hallituksen koulutuspoliittiselle onnistumiselle eivät ole satunnaiset hankerahat, vaan rahoituspohjan vahvistaminen pitkällä aikavälillä.

Esimerkiksi ammatillisesta koulutuksesta vähennettiin koulutusleikkausten myötä 1600 opettajaa, mikä on johtanut lähiopetuksesta karsimiseen ja osaamistason laskuun. Hallitus on myöntänyt ammatillisen koulutuksen opettajien palkkaamiseen joka vuosi määräaikaista rahoitusta. Koska tarve on pysyvä, OAJ esittää kehyksiin pysyvästi lisättäväksi 80 miljoonaa euroa opettajien palkkaamiseen.

Perustason nostoa tarvitsee myös korkeakoulusektori. Suomen tavoite nostaa tutkimus-, kehitys ja innovaatiorahoitus neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen on auttamattoman kaukana. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen roolia on korostettava tki-toiminnan kehittämisessä ja vahvistettava perusrahoituksen osuutta.

Opettajamitoitus tehokas keino tukea jaksamista

Opettajien ja esihenkilöiden uupuminen on hälyttävä ongelma: tutkimuksen mukaan jopa 70 prosenttia opettajista on tänä lukuvuonna kärsinyt eriasteisesta uupumuksesta.

OAJ vaatii opettajamitoituksesta säätämistä. Kun ryhmäkoko on kohtuullinen, opettaja jaksaa työssään paremmin ja pystyy antamaan laadukasta opetusta. Pääministeri Sanna Marin nosti OAJ:n puheenjohtajatentissä 30.1. esiin tarpeen asian selvittämiseksi.

OAJ esittää myös uransa alkuvaiheessa oleville opettajille lakisääteistä mentorointimallia. OAJ:n selvityksen mukaan etenkin nuorten opettajien jaksaminen on ollut heikkoa jo ennen pandemiaa.

Oppimisen tuki saatava pian kuntoon

Perusopetuslaki ei takaa tuen tarpeessa olevalle oppilaalle yhdenvertaisesti tukea, koska se mahdollistaa erilaiset lain tulkinnat kunnasta riippuen. Lakia on täsmennettävä ja muutettava tiukemmin kuntia sitovaksi esimerkiksi säätämällä varhaiskasvatuksen erityisopettajamitoituksesta. Oppimisen tuki on säädettävä myös toisen asteen koulutukseen. Tälle on varattava rahoitusta.

OAJ:n vaatimukset hallituksen puoliväliriiheen:

1. Koulutuksen rahoitus tulevien vuosien kehyksissä pysyvästi kasvu-uralle
  • Ammatillisen koulutuksen opettajien palkkaamiseen tarkoitettu rahoitus on vakiinnutettava vuoden 2022 jälkeen.
  • Varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmäärien lisäämiseksi on jatkettava rahoitusta yliopistoille.
  • Oikeus oppia -hankekokonaisuuden rahoitus on muutettava pysyväksi.
  • Varhaiskasvatuksen vahvemman tuen mallille on varattava kehyksiin rahoitus.
  • Korkeakoulujen perusrahoitusta on vahvistettava.
2. Opettajien ja esihenkilöiden työssäjaksamisen tukemiseksi kansallisia toimia
  • Opettajamitoituksesta säätäminen selvitettävä tämän vuoden aikana.
  • Uransa alkuvaiheessa oleville opettajille lakisääteinen mentorointimalli.
  • Oppimisen tuki kuntoon ja tuen uudistukselle rahoitus.
3. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen nostamiseksi on tehtävä konkreettisia päätöksiä. Ammattikorkeakoulujen osaamista on hyödynnettävä ja niille kohdennettava myös tki-rahoitusta.

 

Kuva: Leena Koskela