• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Näistä syistä opettajien lomauttaminen ei kannata kriisissä eikä sen jälkeen

28.04.2020 - 15.32 Näkemys
Kuvituskuva

Opettajien osaamista tarvitaan koronaepidemian aikana ja sen jälkeen. OAJ listasi syyt sille, miksi kuntien ja muiden opetuksen järjestäjien ei missään nimessä pidä lomauttaa opettajia.

Koronakriisin kärjistyessä lomautusaalto iski opetusalalla ensimmäisenä yksityisiin päiväkoteihin. Lomautusten uhka varjostaa myös kunnallista varhaiskasvatustaOAJ:n huhtikuun alussa tekemässä kyselyssä peräti 37 prosenttia yksityisissä päiväkodeissa työskentelevistä ja 9 prosenttia kuntien päiväkodeissa työskentelevistä jäsenistä kertoi saaneensa lomautusilmoituksen.  

OAJ korostaa, että lomautukset eivät voi olla säästämisen keino. Koronaepidemiasta selviämiseksi yhteiskunta tarvitsee opettajien osaamisen ja työpanoksen, eikä lomautuksiin missään nimessä ole varaa. 

1. Opetusta ei ole koronakriisin takia keskeytetty eikä päiväkoteja ole suljettu.  

Etenkin kouluissa ja oppilaitoksissa opettajien työmäärä on etäopetukseen ja muihin poikkeusjärjestelyihin siirryttäessä lisääntynyt. OAJ:n kyselyssä lähes kaikki opettajat ilmoittivat, että he ovat poikkeusjärjestelyjen vuoksi käyttäneet työhön enemmän aikaa kuin tavallisesti ja joka viides ilmoitti työssä jaksamisen olevan heikkoa 

Varhaiskasvatuksessakaan opettajien työt eivät suinkaan lopu, vaikka lapsiryhmät olisivat normaalia pienempiä. Opettajan työaikaresurssia voidaan kriisin aikana fiksusti käyttää myös varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kehittämiseen ja suunnitteluun, arviointiin ja hyvien käytänteiden jakamiseen sekä opetusmateriaalin laatimiseen ja koulutukseen. 

2. Valtioneuvosto on ohjeistanut kuntia olemaan lomauttamatta henkilöstöään. 

Valtio on näyttänyt itse esimerkkiä ja linjannut, että valtion hallinnosta ei lomauteta laisinkaan.  

Valtioneuvosto on myös luvannut tukea koulutuksen järjestäjiä koronakriisistä selviämisessä. Hätiköityjä ratkaisuja ei siis ole syytä tehdä. 

3. Oppilaalla on oikeus opetukseen turvallisessa oppimisympäristössä.

Perusopetuksessa oppilaalla on oikeus kaikkina koulupäivinä opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja tarvitsemaansa oppimisen tukeen turvallisessa oppimisympäristössä. Mikään näistä ei toteudu, jos opettaja ei ole paikalla vastaamassa opetusryhmän toiminnasta. Myös oppilashuollon palvelut on oltava saatavissa.  

4. Lomautuksetkin voivat vaarantaa henkilöstön tai lasten turvallisuuden. 

Työnantajien on tehtävä kaikkensa turvallisuuden takaamiseksi. Myös valtioneuvosto ohjeistaa, että lapsi- ja opetusryhmät pidetään pieninä ja tilat väljinä, jotta fyysisiä kontakteja olisi mahdollisimman vähän. 

5. Jos työvoiman tarve äkillisesti kasvaa, lomautettua työntekijää ei saa hetkessä takaisin.

Opettaja voi lomautettuna irtisanoutua ilman irtisanomisaikaa. On odotettavissa, että tänä kesänä varhaiskasvatukselle on poikkeuksellisen paljon kysyntää, jos yhteiskunta jälleen avautuu.  

Myöskään vuosilomien ajankohdilla kikkailu ei kannata: vahvistettua vuosilomaa ei ole mahdollista muuttaa tai perua. Työuupumus ja sairauspoissaolot voivat lisääntyä, jos vuosilomaa ei saa pitää kesän aikana. 

6. Kun akuutista koronakriisistä on selvitty, oppimisessa on paljon kirittävää.  

Kun koulut pääsevät aikanaan avautumaan normaalisti, etäopetuksen aikana jääneitä vajeita joudutaan korjailemaan monin tavoin. Tuen tarve on suuri ja syksystä ennakoidaan opettajille erityisen työlästä. 

7. Lomautus voi tulla työnantajalle kalliiksi niin taloudellisesti kuin inhimillisestikin.  

OAJ riitauttaa epäselvät ja laittomuuksiksi osoittautuneet tapaukset. OAJ puolustaa jäsenistöä kaikin mahdollisin keinoin.  

Koronavirus: Ohjeita ja tietoa poikkeusoloista

  • OAJ kokoaa verkkosivuilleen vastauksia jäsenten koronavirusta koskeviin kysymyksiin. Tutustu: oaj.fi/koronavirus
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö viestii koronaviruksesta ja siihen varautumisesta täällä.
  • Opetushallitus julkaisee verkossa ohjeita ja tukimateriaalia opettajille sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjille. Tutustu täällä!
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos seuraa koronavirustilannetta ja vastaa kysymyksiin. Tutustu THL:n tilannekuvaan ja usein kysyttyihin kysymyksiin!
  • Työterveyslaitos ohjeistaa työpaikkoja koronavirusepidemian ehkäisemisestä. Tutustu ohjeisiin!