• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ:ltä kritiikkiä ammatillisten perustutkintojen arviointikriteerien uudistukselle

05.11.2019 - 09.32 Lausunto
Kuvituskuva

Puutteita valmistelussa, epärealistinen aikataulu, kustannusarviot puuttuvat. OAJ löysi paljon kritisoitavaa lausunnossaan, jonka se antoi Opetushallitukselle ammatillisten tutkintojen osaamisen arviointikriteereistä. OAJ korostaa, että arviointikriteerien uudistaminen on iso muutos, joka pitää valmistella huolella.

OAJ on antanut lausunnon Opetushallitukselle ammatillisten tutkintojen osaamisen arviointikriteereistä. 

Lausunnossaan OAJ esittää kritiikkiä muun muassa asian valmistelusta ja vähäisestä tiedottamisesta. Myös aikataulun realistisuutta OAJ epäilee, koska esityksestä puuttuvat muun muassa vaikutus- ja kustannusarvioinnit.

– Ammatillisen koulutuksen rahoitusta on leikattu voimakkaasti, ja uusi rahoitusmalli on vielä vakiintumaton ja epävakaa. Tässä vaiheessa ei ole mitään syytä tuoda uusia tehtäviä ilman riittävää ja selkeästi uudistuksen toimeenpanoon kohdistettua rahoitusta, OAJ:n erityisasiantuntija Inkeri Toikka toteaa.

OAJ ja AMKE mukaan valmisteluun

Kustannusvaikutusten lisäksi OAJ edellyttää, että ennen arviointiin mahdollisesti tehtäviä muutoksia ja niiden voimaantuloa on arvioitava kattavasti myös se, miten muutos vaikuttaisi opiskelijoiden jatko-opintoihin hakeutumiseen ja työelämään siirtymiseen.

– Kyseessä on iso muutos, jonka valmistelu pitää tehdä huolellisesti. Valmisteluun on jatkovaiheessa otettava mukaan sidosryhmien edustajat, erityisesti OAJ:stä ja Ammatillisen koulutuksen kehittämisyhdistys AMKEsta, Toikka toteaa.

OAJ:n mukaan muutos aiheuttaisi koulutuksen järjestäjille lisätyötä ja kustannuksia.

– Jos muutos toteutetaan, sen pitää tulla voimaan kaikilla aloilla samanaikaisesti, ja kokonaisuuteen pitää kuulua myös yhteisten tutkinnon osien arvioinnissa tehtävät muutokset. Eri alojen opettajia on kuultava, jotta kriteeristöstä saadaan luotettava ja laadukas.

Eri alojen opettajia on kuultava, jotta kriteeristöstä saadaan luotettava ja laadukas.

Kriteereissä paljon epäselvyyttä

Opetushallituksen lausuntopyyntö sisältää kaikille tutkinnoille tarkoitetun yhtenäisen arviointikriteeristön. Sen toimivuutta pitäisi pystyä arvioimaan vain yhden tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten perusteella.

– Esitetyn tiedon perusteella on mahdotonta lausua siitä, soveltuuko arviointikriteeristö luotettavasti kaikille aloille. Termistöltäänkin kriteeristö on monin osin epäselvä. Siinä on paljon tulkinnanvaraisuutta, mikä vaarantaa opiskelijoiden oikeusturvaa ja arvioinnin luotettavuutta, Toikka sanoo.

Hän kritisoi myös kriteeristön eri tasojen välisiä eroja epäselviksi.

– Erityisesti tason H3 ja H4 välillä erot ovat tulkinnanvaraisia.
 

Lataa ja lue koko lausunto