• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Nivelet notkeiksi - Joustavat polut perusopetuksesta toiselle asteelle

24.02.2020 - 16.13 Näkemys
Kuvituskuva

Oppivelvollisuuden laajentaminen on Sanna Marinin (sd.) hallituksen suurimpia rakenteellisia uudistuksia. Tavoitteena on saada suomalaisten koulutustaso ja sen myötä työllisyys nousuun. OAJ kannattaa uudistusta, mutta korostaa sitä, että nyt tiedossa olevat ongelmat perusopetuksessa ja nivelvaiheessa on tässä yhteydessä korjattava.

Nivelvaiheella tarkoitetaan sitä aikaa, jolloin nuori peruskoulun päättäessään siirtyy kohti toisen asteen opintoja.

Haasteet, joita nivelvaiheeseen liittyy, saavat alkunsa jo kauan ennen nivelvaihetta. Näitä haasteita ovat muun muassa epävarmuus siitä, mitä opiskella ja mitä haluaa isona tehdä työkseen sekä oppimisvaikeudet, opiskelumotivaation puute ja pelko siitä, pääseekö toiselle asteelle.

Pelkkä nivelvaiheen uudistaminen ei riitä, vaan on löydettävä keinoja poistaa näitä haasteita. Monet nuoret tarvitsevat peruskoulusta lukioon tai ammatilliseen koulutukseen siirtymiseensä aikaa sekä ennen kaikkea tukea ja ohjausta. Lisää tietoa tarvitaan myös nivelvaiheopinnoista, joiden kautta voi edetä lukioon tai ammatilliseen.

Olennaista on löytää parhaat mahdolliset keinot tukea kaikista haavoittuvimpia. Heitä, jotka tarvitsevat muita enemmän tukea päästäkseen kiinni toisen asteen opintoihin ja pysyäkseen siellä.

Olennaista on löytää parhaat mahdolliset keinot tukea kaikista haavoittuvimpia.

Tarvitaan keinoja, joiden avulla alanvalinta kirkastuu ja saadaan etenkin ammatillisessa koulutuksessa liian yleiset ei-toivottavat keskeyttämiset vähenemään.

Tässä OAJ:n ratkaisuehdotuksia nivelvaiheen uudistamiseen.

1. Nivelvaiheen uudistus vaatii rahoitusta

Opetusministeri Li Andersson (vas.) on onneksi toistuvasti luvannut rahoitusta nivelvaiheen uudistukseen.

Ilman lisärahoitusta ei nivelvaiheen haasteita ratkaista eikä saada toisen asteen tutkintoa niille noin 16 prosentille nuoria, jotka joka ikäluokasta jäävät sitä vaille.

2. Uudeksi nivelvaiheen koulutusmuodoksi tukiopinto-ohjaus 

OAJ pitää tärkeänä, että jo ennen nivelvaihetta tehdyt opinnot auttavat löytämään toisen asteen koulutuspaikan ja että ne luetaan toisen asteen opinnoissa hyväksi.

Tämä edellyttää vahvaa satsausta opintojen ohjaukseen jo perusopetuksen aikana ns. tukiopinto-ohjauksen muodossa. Se pitää säätää uudeksi nivelvaiheen koulutusmuodoksi.

Tukiopinto-ohjaus alkaisi kahdeksannelta luokalta ja jatkuisi yhdeksännelle luokalle siten, että oppilaalla olisi nykyistä aikaisemmin selkeä kuva siitä, mihin jatko-opintoihin aikoo suunnata. Tarvittaessa tukiopinto-ohjaus jatkuisi myös toiselle asteelle, aina ensimmäisen vuoden loppuun asti.

3. Perusopetuksesta riittävät tiedot ja taidot

Perusopetuksen aikana on huolehdittava siitä, että jokainen lapsi saa tarvitsemaansa oikea-aikaista tukea opintojensa suorittamiseen.

Peruskoulun päättyessä jokaisella nuorella pitää olla perustiedot ja -taidot hallussaan, jotta jatko-opinnoissa pärjääminen on ylipäänsä mahdollista. 

4. Peruskouluun lisää aikaa vahvuuksien ja oman alan löytymiseen

Opintojen keskeyttämisen yleisin syy on väärä alanvalinta. Peruskoulu ei tällä hetkellä pysty antamaan oppilaille riittäviä valmiuksia tehdä toisen asteen opintoja koskevia valintoja.

Siksi OAJ esittää, että perusopetuksen tuntikehykseen lisätään kahdeksannelle luokalle yksi ja yhdeksännen luokan syksylle yksi vuosiviikkotunti. Näillä tunneilla esimerkiksi tutustuttaisiin työelämään ja toisen asteen opintoihin sekä valmistauduttaisiin toiselle asteelle hakeutumiseen.

5. Nivelvaiheen opinnot suoritetaan lukioissa ja amiksissa

Nivelvaiheen opiskelijat on jatkossa otettava opiskelijoiksi joko lukioon tai ammatilliseen oppilaitokseen, jossa he voivat suorittaa nivelopintoihin kuuluvia opintokokonaisuuksia.

Enimmillään vuoden mittaisen nivelvaiheen jälkeen opiskelijan siirtyminen varsinaisiin toisen asteen opintoihin on helpompaa, varmempaa ja sujuvampaa.

6. Tiedon pitää kulkea 

Joustava tiedonkulku on nivelvaiheen onnistumisen ehdoton edellytys.

Oppivelvollisuuden laajentuessa toisen asteen opettajille pitää säätää oikeus saada opettamiensa opiskelijoiden salassa pidettävätkin tiedot esimerkiksi tuen tarpeesta niiltä osin kuin se on heidän opetuksensa järjestämisen kannalta välttämätöntä.

Vastaava oikeus on jo olemassa perusopetuksen opettajilla. 

7. Ohjattavia enintään 200 per opo 

Nivelvaiheessa nuoren pitää saada oikea-aikaista tukea toisen asteen opintojen suorittamista varten. Nivelvaihe ei saa olla ajanjakso, jolloin ainoastaan kulutellaan aikaa, vaan kaiken oppimisen täytyy olla suunnitelmallista ja tähdätä tulevaisuuteen.

Nivelvaihe ei saa olla ajanjakso, jolloin ainoastaan kulutellaan aikaa, vaan kaiken oppimisen täytyy olla suunnitelmallista ja tähdätä tulevaisuuteen.

Tämän turvaamiseksi OAJ ehdottaa, että säädetään opinto-ohjaajamitoitus. Yhdellä opolla voisi olla enintään 200 ohjattavaa. Näin turvataan jokaiselle suomalaiselle nuorelle yhdenvertaiset mahdollisuudet saada tarvitsemaansa yksilöllistä opinto-ohjausta peruskoulun ja toisen asteen opintojen ajan.

Lue lisää

  • Tutustu OAJ:n oppivelvollisuusnäkemyksiin tarkemmin täällä.