• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Osaamisvajeen paikkaamiseen varauduttava poikkeusolojen jälkeen

18.03.2020 - 13.05 Lausunto
Kuvituskuva

Opettajien ja opetusalan johdon työpanos on merkittävä Suomen selviämisen kannalta nyt vallitsevissa poikkeusoloissa, OAJ muistuttaa eduskunnan sivistysvaliokunnalle antamassaan lausunnossa. Poikkeusolojen jälkeen on varmistettava, että osaamisvaje paikataan.

Lausunto on annettu varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista.

OAJ muistuttaa, että väliaikaisten rajoitusten olisi koskettava kuntien järjestämän varhaiskasvatuksen lisäksi myös yksityistä varhaiskasvatusta.

– Jos yksityisten varhaiskasvatuksen järjestäjien sallitaan keskeyttää varhaiskasvatuksen järjestäminen ilman mitään rajoituksia, tämä voi aiheuttaa kunnan näkökulmasta kestämättömän tilanteen.

Säädetystä opetuksen määrästä poikkeaminen perusopetuksessa ei voi OAJ:n mielestä jäädä täysin opetuksen järjestäjän harkinnan varaan, vaan se voidaan sallia vain niiltä osin kuin se on tarpeellista.

OAJ vaatii, että asetuksen voimassaolon päätyttyä varaudutaan kohdentamaan lisäresursseja opetuksen ja koulutuksen järjestämiseen. Valtiovarainministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön on otettava huomioon asetuksesta ja koronaviruksesta aiheutuneet poikkeusolot opetuksen ja koulutuksen järjestäjien rahoituksista päätettäessä.

OAJ vaatii aluehallintovirastoja valvomaan kuntia, jotta ne eivät toimillaan vaaranna opettajien terveyttä poikkeusolojen aikana. OAJ:n tietojen mukaan jotkut koulutuksen järjestäjät eivät noudata suositusta etätöistä, vaan vaativat kymmeniä opettajia yhtä aikaa kouluihin tai lukioihin koulutukseen tai muutoin työskentelemään silloinkin, kun se ei ole välttämätöntä.

Julkisen sektorin toimijoiden, valtiovallan ja kuntien, tulisi poikkeusoloissa tehdä kaikkensa opettajien terveyden, hyvinvoinnin ja jaksamisen edistämiseksi ja suojella ammattikuntaa mahdollisesti kuukausiksi pitkittyvän ajanjakson ajaksi.

OAJ muistuttaa lausunnossaan, että opettajien osaaminen ja määrätietoinen työ voi ehkäistä mittavan oppimisvajeen, joka poikkeustilanteen vuoksi mahdollisesti on syntymässä joka tapauksessa. 

OAJ vaatii, että aluehallintovirastot toimivat kriisin aikana määrätietoisesti ja puuttuvat epäkohtiin välittömästi.

Lataa ja lue koko lausunto