• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Ei anneta koronan repiä oppimiseen kuilua – Opettaja auttaa jokaista

20.04.2020 - 21.32 Näkemys
Kuvituskuva

Koulutus on yhteiskuntamme tärkein voimavara. Poikkeusoloissakin opettajat varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin tekevät parhaansa, että osaaminen säilyy. Ilman osaajia emme pärjää, eikä ilman opettajia ole osaajia.

Koronan iskiessä yhteiskuntaamme kaikki muuttui. Ne, jotka pystyivät, siirtyivät työpaikoilta etätöihin, tapahtumat peruttiin, ravintolat menivät kiinni ja pääosa opetuksesta siirtyi lähiopetuksesta etäopetukseen. Tilanne oli kaikille uusi ja ennennäkemätön.

Lähiopetuksesta osittaiseen etäopetukseen

Muutos lähiopetuksesta pääosin etäopetukseen tapahtui parissa päivässä ilman ennakkosuunnitelmia. Kevään suunnitelmat kouluissa menivät kokonaan uusiksi ja uusia toimintatapoja ja välineitä on jouduttu omaksumaan nopeasti. Vaihtelevat ja muuttuvat ohjeet ovat tuoneet omat mutkansa tilanteeseen, mutta kaikesta huolimatta opettajat ovat hoitaneet töitään niin hyvin kuin vallitsevissa olosuhteissa on ollut mahdollista. Opettaja auttaa parhaansa mukaan jokaista oppilasta ja opiskelijaa, mutta ei pysty mahdottomiin.

Vaihtelevat ja muuttuvat ohjeet ovat tuoneet omat mutkansa tilanteeseen, mutta kaikesta huolimatta opettajat ovat hoitaneet töitään niin hyvin kuin vallitsevissa olosuhteissa on ollut mahdollista.

Unohtaa ei pidä myöskään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen 1.–3.-luokkien opettajia, eikä niitä erityisopettajia ja peruskoulun valmistavaa opetusta antavia opettajia, jotka jatkavat lähiopetuksen antamista ja mahdollistavat niiden vanhempien työssäkäynnin, jotka eivät voi tehdä töitä etänä. Sisua on vaadittu nyt kaikilta.

Suomessa on jo mietitty koulujen avaamista, vaikka toisin kuin monissa Euroopan maissa, Suomessa opetusta ei ole keskeytetty. Esimerkiksi tukea tarvitsevat oppilaat on mahdollista ottaa tarpeen vaatiessa nykyistäkin laajemmin lähiopetukseen. Jäljellä olevat päivät voidaan oppimisen kannalta hoitaa etänä. Suurempi riski on koota sadat tuhannet perheet kohtamaan koulussa juuri ennen kesälaitumille lähtöä. Tällöin menetettäisiin kaikki rajoitusten tuomat hyödyt. Tämä ei ole sen paremmin oppilaiden, opettajien kuin perheidenkään etu.

Pidetään huolta tulevaisuuden osaajista

Poikkeustilanteessa nousee vahvasti esiin myös koulupolun laaja tehtävä kasvattajana opetuksen ohella. Päiväkodissa ja koulussa kasvetaan toimimaan yhdessä toisten kanssa ja yhteisön jäseninä, ei ainoastaan opita tiedollisia asioita.

Päiväkodissa ja koulussa kasvetaan toimimaan yhdessä toisten kanssa ja yhteisön jäseninä, ei ainoastaan opita tiedollisia asioita.

 Etäopetus nostaa esiin lasten ja nuorten eriarvoisuutta. Huoli lasten ja nuorten pärjäämisestä näkyy opettajien arjessa muun muassa siinä, että osa lapsista ei ole ollut yhteydessä opettajaan etäopetukseen siirtymisen jälkeen. Kaikki keinot kuitenkin käytetään, jotta syrjäytymisen reunalla olevat saadaan ajoissa takaisin opetuksen piiriin. Monissa perheissä on ollut jo aiemmin ongelmia, mutta myös talouden tiukkeneminen voi aiheuttaa lisää kriisejä.

Opinnoissa mukana pitäminen on myös ammatillisessa opetuksessa tärkeää paitsi nuorten itsensä vuoksi, myös siksi, että Suomi tarvitsee heidän panostaan. Ammatilliset opettajat kouluttavat tälläkin hetkellä Suomen infraa pystyssä pitäviä ammattilaisia esimerkiksi puhtaanapitoon, elintarvikealalle, logistiikkaan, kauppaan sekä terveys- ja sosiaalialalle. 

Ammatilliset opettajat kouluttavat tälläkin hetkellä Suomen infraa pystyssä pitäviä ammattilaisia esimerkiksi puhtaanapitoon, elintarvikealalle, logistiikkaan, kauppaan sekä terveys- ja sosiaalialalle.

Ilman näitä ammattilaisia ei Suomi ehkä tästä tilanteesta selviäisi.

Opettajan rooli korostuu kriisin jälkimainingeissa

Valmistautuminen koronaviruksen jälkeiseen aikaan on nyt elintärkeää. Lapset ja nuoret tarvitsevat kriisin jälkeen tukea, jolla voidaan paikata poikkeusolojen aikana syntyneitä oppimisen aukkoja ja tuoda turvaa. Oikein suunnattu tuki ja resurssit takaavat, että kaikki ovat mukana rakentamassa kriisin jälkeisestä tulevaisuutta. Jatkossakin tarvitaan osaavaa työvoimaa, jolla Suomen kilpailukykyä ylläpidetään. Nyt on väärä aika säästää koulutuksesta. Arvostuksen osoittaminen tukee opettajia kriisin jälkeisissä haasteissa.

Lue lisää aiheesta OAJ:n verkkosivuilta

21.4. sivulle lisätty kappale koskien koulujen avaamista.